Historie

Aabyhøj Amatør Teater er et resultat af besættelsens snærende bånd. Der var et behov for at sætte lidt kulør på tilværelsen, og samtidig var det ikke mindst en god mulighed for at camouflere en modstandsgruppe.

Den første opførelse i 1942 var en julematiné til fordel for de fattige i Aabyhøj. Opførelsen blev en succes, og eftersom Aabyhøjs beboere ikke var særligt begejstrede for at tage “helt” ind til Århus p.g.a. risikoen for luftalarmer, var en teaterforestilling i Aabyhøj en kærkommen forlystelsesmulighed.

Under forberedelserne til denne julematiné enedes de involverede personer om at danne en forening, og den 17. november 1942 afholdtes stiftende generalforsamling for det, der skulle blive til Aabyhøj Amatør Teater. Primus motor og formand for foreningen var malermester C.H. Nielsen (blandt medlemmerne også kendt under navnet “Bedstefar”).

Det første stykke i den nye forenings regi blev intet ringere end J.C. Hostrups sangspil “Eventyr på fodrejsen”, som havde premiere den 28. marts 1943 i Aabyhøj forsamlingshus (det senere Elka og nu Aabykroen). “Eventyr på fodrejsen” blev spillet 4 gange for fulde huse, hvilket gav foreningens ca. 22 medlemmer blod på tanden til at køre videre.

I mange år havde Aabyhøj Amatør Teater ikke faste øvelokaler, og man måtte klare sig, som man bedst kunne. Selv en dagligstue hos et af medlemmerne var et brugbart øvelokale. Efterhånden fik vi mulighed for at øve i Gl. Aaby skoles lokaler. Vi fik tildelt et lokale helt oppe under skolens tag, hvor vores til tider højrøstede udfoldelser ikke kunne forstyrre aftenskoleundervisningen.

Når der havde været prøver på skolen eller Elkas scene, måtte de af medlemmerne, som var i besiddelse af en bil, køre rundt med kulisser, rekvisitter og kostumer i bagagerummet, indtil man mødtes næste gang. Andre skulle jo bruge scenen/salen bl.a. til festlokaler og danseskole, og lod man det stå, kunne man let risikere, at det enten var gået itu, eller at noget manglede. Det ville være en katastrofe, da pengene i forvejen var små. Når der ikke var råd til at købe eller selv fremstille de ting, der skulle bruges til en forestilling, måtte vi satse på lidt goodwill hos de lokale handlende. Til adskillige forestillinger lånte vi møbler og andre ting fra de lokale handlendes lagre.

Når vi nærmede os en premiere og havde brug for at afprøve stykket på Elkas scene, var det kun i kraft af medlemmernes entusiasme at dette kunne lade sig gøre. Vi indtog salen, når aftenens bankospil eller danseundervisning var afsluttet. Ofte var vi først klar til at afholde generalprøve omkring midnat. Den gang afholdtes der bal efter forestillingen. Det var altid et godt trækplaster. Ungdommen ville til bal, og så tog de stykket med i købet. I 1944 kostede en billet til forestillingen den formidable sum af 50 ører. Baltegn skulle løses særskilt til ekstra 50 ører.

Den 17. juni 1974 fik Aabyhøj Amatør Teater overdraget det gamle spejderlokale på Thorsvej 6 i Aabyhøj. Efter hårdt arbejde med istandsættelse af lokalerne, havde vi nu mulighed for opbevaring af forskellige ting, og vi behøvede ikke mere at bruge tid på at opstille kulisser og dekorationer, når vi skulle øve. Tiden kunne bruges mere effektivt, hvilket helt sikkert smittede af på forestillingerne. Vi var selv begyndt at fremstille vore kostumer i 1973, så denne opbevaringsfacilitet var meget kærkommen. Kort tid efter fik vi mere plads, idet vi flyttede over i det gamle biblioteks hovedbygning, hvilket forbedrede vore muligheder betydeligt.

Et skår i glæden opstod dog et par år senere, hvor kustume- og opbevaringslokalet nedbrændte. Men vi havde stadigvæk ikke nogen fast scene, så udover Elka opførte vi også vore stykker andre steder, f.eks. på Viby Folkebibliotek og turnerede med kabaretter på plejehjem, institutioner og i foreninger.

I august 1974 spillede vi for første gang et sommerspil i “Den Gamle By”. Det var Holbergs “Maskerade”: Dette blev indledningen til en række oprørelser af vaudeviller i disse omgivelser. Der blev bl.a. opført stykker som “Nei”, “Henrik og Pernille” og “Eventyr på fodrejsen”. Denne tradition sluttede med en dramatisering af H.C. Andersens eventyr “Den grimme ælling” i 1986.

1981 blev et skelsættende år for Aabyhøj Amatør Teater. Den 23. august kunne vi indvie lokalerne på Ingerslev Boulevard 3. De nye omgivelser blev taget i brug med pomp og pragt. Teaterets medlemmer gik i et stort optog gennem byen iklædt kostumer. Gennem de 16 år teateret havde til huse på denne adresse, fik teateret opbygget en god base. Det gamle træbeklædte lokale med flotte udskæringer og kalkmalerier skabte en hyggelig ramme om såvel teaterets medlemmer som publikum.

 I forbindelse med en udvidelse af VUC ønskede man at gøre brug af den gamle bygning, så i foråret 1998 flyttede vi til vore nuværende lokaler på Møllevangs Allé. Det tog lidt tid at indrette lokalerne til teaterbrug, men da vi om efteråret lagde ud med “Den grønne elevator” (i øvrigt det samme stykke, som vi indviede vores tidligere scene med), var publikum meget overbærende med det “byggerod”, der stadig kunne spores her og der. Der er nu sat god skik på lokalerne, men det opmærksomme publikum vil sikkert se løbende ændringer og forbedringer hver gang, de besøger os.

Vi håber, at såvel underholdningen som omgivelserne kan give vore besøgende en god oplevelse.

Aabyhøj Amatør Teater