Scenearbejde og teknik på AAT

Alle forestillinger på Aabyhøj Amatør Teater er bygget over en produktionsskabelon som koordinerer de mange indsatser, som skal til, for at kunne afvikle en forestilling.

2 årlige produktioner forberedes fra begyndelsen af januar, med premiere i slut marts – og igen i august/ september, med premiere i oktober/november måned. Den præcise planlægning er afhængig af valget af stykke, instruktør, skuespillere, tilsagn fra nødvendigt personale, datoer for øvegange og forestillinger, PR, trykning af billetter osv.

En produktion indledes med et møde mellem instruktør og teknikholdet. I første omgang tages der udgangspunkt i Instruktørens overvejelser om stykket, tidsperiode i hvilken stykkets handling udspiller sig, ønsker/ideer til scenografi, behov for sceneskift og eventuelle særlige ønsker til effekter, lyssætning og lyd.

Herefter tager teknikholdet over og videreudvikler ideerne for kulisser, rekvisitter og kostumer. Vi er som udgangspunkt tro mod den tidsepoke, som stykket udspiller sig i og research et derfor et vigtigt element i at få ideerne på plads. Planerne visualiseres til sceneskitser, som godkendes af instruktøren og det egentlige byggearbejde kan gå i gang.

På teknikholdet er det en ambition, at hver scenografi også skal være en interessant teknisk udfordring. Derfor afprøver vi løbende teknikker indenfor konstruktion, materialer og dekorationsteknikker. Et princip er også at genbruge mest muligt og få mest muligt ud af materialerne for at holde omkostningerne nede. Vi har erfaret at det ene bestemt ikke udelukker det andet.

Når grundelementerne er på plads, opfølges det egentlige arbejde med tapetsering/maling og dekoration af kulisserne, samt tilvejebringelse af de rette møbler og brugsgenstande til scenografien. 

Når scenen er færdig, igangsættes arbejdet med lyssætning, effekter og lyd.

Sammen med skuespillerne holdes teknikprøver op til premieren, så vi er sikre på, at alt klapper og er klart.